: انـتـخـاب قـالـب


امروز :
اگر زندگیت را درست بسازی طلوع آرامش در زندگی را با تمام وجودت حس خواهی کرد !  رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی           پروردگارا سینه ام را [براى تحمل این وظیفه سنگین ]گشاده گردان، وكارم را برایم آسان ساز، وگِرِهى را [كه مانع روان سخن گفتن من است ]از زبانم بگشاى.                    پروردگارا برای ما از همسران وفرزندانمان روشنی دیدگان (نسل های صالح وپاک ومتّقی)عطا کن ومارابرپرهیزگاران (درمسابقه به سوی ایمان یا رهبری دراصول وفروع ومعارف)پیشوا گردان. - فرقان آیه 74
تاریخ : جمعه 29 مرداد 1389 ساعت:04:03 ب.ظ

سؤال:

چرا بعضی از بچه های خانواده های مذهبی از مذهب دوری می کنند و در بعضی از خانواده های ملّی که زیاد مذهبی نیستند مذهبی می شوند؟

جواب:

به عقیده روانشناسان دوران بلوغ وجوانی دوره بروز احساسات مذهبی وشكفته شدن تمایلات ایمانی واخلاقی است كه جوانان بطور فطری مایلند خداوند خالق را بشناسند واو را پرستش كنند جوانان به طبع انسانی خود در جستجوی حق هستند ودر راه پی بردن به حقیقت مجاهده وكوشش می كنند وبدین وسیله تمایل فطری خود به معرفت را ارضاء می كنند . علاوه بر معرفت فطری به عقیده همه دانشمندان متخصص در حدود 12 سالگی یعنی آغاز دوران نوجوانی بطور طبیعی تمایل دیگری در فرزندان بشر آشكار میشود و آن عشق وعلاقه به مذهب است این تمایل با پیشرفت عوامل طبیعی بلوغ پیوسته تشدید می شود ودر 16 سالگی به اوج خود می رسد.
جان بی كایزل می گوید :« برطبق آزمایشهایی كه به عمل آمده بطور كلی ایمان به مذهب از سن دوازده سالگی آغاز می شود.»
موریس ربس میگوید: «گویا همه روانشناسان در این در این نكته متفق القولند كه مابین بحران تكلیف وجهش ناگهانی احساسات مذهبی ار تباطی وجود دارد . دراین اوقات یك نوع نهضت مذهبی حتی كسانی دیده میشود كه سابق براین نسبت به مسائل مربوط به مذهب وایمان لاقید بوده اند ، حداكثر این احساسات مذهبی در حدود 16 سالگی پیدا می شود.» (1)
البته می توان گفت كه معرفت فطری در تمایل به مذهب نهفته شده است وبا ارضاء كامل خواهش مذهب تمایل معرفت نیز ارضاء می شود. (2)
دوست عزیزم :همانطور كه ملاحظه می فرمائید تمایل به مذهب. فطری بشر است ودر همه افراد انسان وجود دارد ودر سن خاصی حتی در خانواده هایی كه از لحاظ مذهبی ضعیف هستند به اوج خود می رسد بنابراین اصل وجود میل مذهبی در همه انسانها قابل انكار نیست اما اینكه بعضی مواقع از خانواده غیر مذهبی فردی تحویل به جامعه داده میشود باید گفت: درست است كه فرد در خانواده غیر مذهبی به دنیا آمده وطبق آداب و رسوم این خانواده رشد كرده است اما فطرت انسانی خاموش نمی شود بلكه همانطور كه گفته شد از سن 12سالگی این تمایل آشكار شده ودر 16 سالگی به اوج خود می رسد این حس مذهبی كه بطور طبیعی در دوران بحرانی بلوغ ، به صورت جهشی وناگهانی آشكار میشود مانند هسته میوه ایست كه اگر به آغوش خاك سپرده شود ودر مسیر پرورش صحیح قرار گیرد درختی بزرگ وبارور خواهد شد واگر در معرض تربیت واقع نشود همچنان به صورت هسته ناچیزی باقی می ماند.
از عواملی كه باعث پرورش این حس می شود محیط اجتماعی است . كودك همواره تحت تأثیر جامعه ای است كه در آن زندگی می كند وپرورش می یابد عادات یا صفات خوب باید اجتماع در روان وی اثر می گذارد وتا اعماق جانش نفوذ می كند ودر جوانی باشدت وهیجان در وی آشكار می شود.
همانطور كه محیط طبیعی وشرایط نور آفتاب ، سرما وگرما ، رطوبت وخشكی و دیگر عوامل جوی در اندام مردم واحیاناً در اخلاق آنان اثر می گذارد . همچنین شرایط محیط اجتماعی واخلاق وتربیت عمومی در افكار و روان مردم اثر عمیق دارد.
« تأثیر محیط در ساختن شخصیت افراد آدمی بسیار مهم است اگر ما در قبیله ای از اسكیموها به دنیا آمده بودیم شخصیتی به كلی متمایز از آنچه تاكنون داریم را دارا می بودیم و نه تنها در لباس پوشیدن وخانه ساختن وسخن گفتن وغذاخوردن با آنچه اكنون هستیم تفاوت فاحشی داشتیم بلكه تصور ما ازجهان واز مقام خود در جهان به كلی تصور دیگری می بود.» (3) حال كودكی كه در خانواده غیر مذهبی به دنیا آمده اما در اجتماع مذهبی زندگی میكند خواه ناخواه تحت تأثیر محیط مذهبی قرار می گیرد واگر محیط مذهبی دارای جذابیتهای لازم وافراد پارسا وامینی باشد مسلماً این تأثیر عمیق تر وپایدارتر خواهد بود.
عامل دیگری كه در ساختن شخصیت فرد تأثیر بسیار بزرگی دارد و دراختیار شخص است خوشبختانه تمام دستورات مذهبی ما با دلیل واستدلال همراه بوده ومطابق باعقل وفطرت انسانی تنظیم شده است بطوری كه شخص باتفكر وتأمل در آنها صلاحیت آنها را برای اداره زندگی تأیید می كند.
قرآن كریم می فرماید : « لااكراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی » (4) دینداری به اجبار نیست .به تحقیق كه كار ضلالت وهدایت بر همه كس روشن گردید. بنابراین نوجوانانی كه در كودكی بد تربیت شده اند ودر محیط فاسد بار آمده اند نباید مأیوس وناامید باشند وگمان نكنند كه نتایج شوم تربیتهای بد همه جا ودر همه صورت ثابت وپا برجاست اینان اگر به استعدادهای مذهبی ولیاقتهای روحانی خود واقف باشند اگر در جوانی برای نیل به خوشبختی وسعادت ابدی خویش تصمیم قطعی بگیرند اگر برای شناختن بیماریهای درونی خود و درمان آنها خویش را در اختیار تعالیم عالیه اسلام ومربیان پاك نهاد قرار دهند می توانند اساس تربیتهای غلط دوران كودكی را برهم بریزند وخویشتن را از قید آموزشهای بد وصفات ناپسند آزاد سازند واز عوارض نامطلوب آن بركنار مانند.
حضرت علی (ع) می فرمایند:كسیكه شرافت باطن وگوهر انسانی خود را بشناسد این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزوهای باطل مصون خواهد داشت. (5)
در اینجا بعنوان شاهدی بر تأثیر بهره گیری از مربی خوب با وجود محیط خانوادگی بسیار نامطلوب به تاریخ اسلام نظری می افكنیم. در تاریخ آمده است :یزید بن معاویه پسری داشت كه در نظرش بسیار عزیز ومحبوب بود نام او را معاویه گذارده بود وعلاقه داشت كه به خوبی تربیت شود وبه شایستگی مدارج كمال را بپیماید .
موقعی كه به سن تحصیلی رسید معلم لایق وبافضیلتی را به نام عمروالمقصوص برای تعلیم وتربیت او برگزید وفرزند خود را به وی سپرد و عمرو المقصوص از مردان باایمان واز دوستداران واقعی حضرت علی (ع) بود و در باطن از رفتار ظالمانه معاویه بن ابی سفیان وفرزندش یزید سخت تنفر داشت . این معلم شایسته در طول سنواتی كه عهده دار تعلیم وتربیت معاویه بن یزید بود همه مبانی اسلامی وایمانی را به وی آموخت وتمام وجودش را از اشعه فروزان تعالیم قرآن شریف روشن كرد واو را یك فرد معتقد به اسلام وحقوق اهل بیت علیهم السلام بار آورد. آن پسر تربیت شده در بحبوحه جوانی ودر حدود بیست سالگی بود كه پدرش یزیدبن معاویه از دنیا رفت ومردم او را به جانشین پدر برگزیدند وباوی به خلافت بیعت كردند . جانشین یزید وفرمانروایی بریك كشور پهناور برای معاویه جوان ، یهترین وسیله ارضاء تمنیات عزیزش بود جانشین پدر می توانست جوابگوی شهوت جنسی ،تفوق طلبی ، مال دوستی وخلاصه كلیه خواهشهای سوزان وی باشد ، معاویه بن یزید اگر بنده هوای نفس خود می بود واز تربیت صحیح اسلامی بهره ای نمی داشت قادر بود از كرسی خلافت حداكثر استفاده را بنماید وهمه شهوات جوانی خویش را بهر صورتی كه مایل باشد اعمال كندولی معلم دانا و لایقش در پرتو ایمان به خدا وتعالیم قرآن شریف او را چنان بااراده ونیرومند آزاده ومستقل بار آورده بود كه مقام عظیم خلافت باتمام شكوه وجلالش نتوانست شخصیت وی را درهم بشكند واو را اسیر شهوات وتمایلات نفسانیش نماید. از خلافت كناره گیری كرد ودركمال صراحت وشجاعت به مقام دریافتی كه آلوده به انواع گناهان بود پشت پا زد.
روزی كه خواست كناره گیری خود را از مقام خلافت به اطلاع عموم برساند باحضور رجال كشور وعموم طبقات مردم به منبر رفت ،پس از حمد خداوند و درود بر رسول اكرم (ص) آغاز سخن كرد وگفت : جد من معاویه بن ابی سفیان در امر خلافت باكسی معارضه كرد كه از تمام مردم برای آن مقام شایسته تر بود . سابقه اش در اسلام بیشتر ودر شجاعت وعلم از همه برتر بود او پیش ازدیگران ایمان آورد واز همه مردم به پیغمبر نزدیكتر بود ، او ابن عم رسول اكرم (ص) وهمسر حضرت زهرا سلام الله علیها وپدر سبطین (ع) است. جد من معاویه برای جنگ با او بپا خاست وشما ها نیز به جد من كمك كردید تا كار خلافت بر وفق مرادش منظم شد روزیكه اجلش رسید تنها در قبر خود آرمید واینك در گرو اعمال وستمكاریهای خویش است . پس از او خلافت به پدرم منتقل شد او به علت سوء رفتار وگناهكاری برای خلافت شایسته نبود ولی خودسرانه بر مركب هوی نفس سوار شد . كارهای ناپسند خویش را نیكو پنداشت وبه حریم الهی تجاوز كرد وبه فرزندان رسول اكرم (ص) بزرگترین ستمها را روا داشت . ولی مدت حكومتش كوتاه بود خیلی زود زندگیش سپری شد واینك خود او در گرو گناهان خویش است ونتایج اعمال زشتش گریبانگیر مردم. وقتی سخنان معاویه بن یزید در میان بهت وحیرت مردم به اینجا رسید بغض گلو گیرش شد ، مدتی بلند بلند گریه كرد . سپس گفت : مردم ! من گناهان شما به دوش نمی گیرم وحلقه و زر شما را به گردن نمی افكنم . اینك خود دانید وحكومتی كه انتخاب خواهید كرد من بیعت شما را برداشتم واز خلافت كناره گرفتم. (6)
اما در ارتباط باعلت دوری از مذهب فردی كه در خانواده مذهبی رشد كرده باید گفت شرط اول استفاده نوجوان از تمایل معنوی وایمانی آن است كه احساس مذهبی آنان درست هدایت شود وخواهش ایمان كه در ضمیرشان نهفته است بوسیله تعالیم صحیح و دور از اوهام وخرافات ارضاء گردد. « در محیط فرهنگی و فكری ، جوان سعی می كند كه مابین عقاید مذهبی خود واطلاعات علمی خویش توافقی تولید نماید . یك بحران تردید در حدود 17 یا 18 سالگی پیدا میشود مخصوصاً در نزد جوانان محصل ، در آن هنگام كه از نظر روح انتقادی ایشان مابین مواعظ وآیات آسمانی با بعضی از نتایج علمی یا امور مربوط به زندگانی عادی اختلافاتی به وجود آید.
روانشناسان كاتولیك ملاحظه كرده اند كه این بحرانهای مختلف مخصوص در مواردی ظاهر می شود كه تعلیم وتربیت مذهبی فقط جنبه بدوی وابتدایی داشته باشد مانند لباسی كه تا مزاحم به نظر می رسد از تن بیرون می نمایند.
جوانان گاهی بعد از فراغ از این جدالها ایمان خود را از دست می دهند وگاهی بالعكس در نتیجه استدلال ، ایمان خویش را مستحكم تر می سازند بعضی دیگر مذهب خاصی را كه از تعصب بری است اختیار می نمایند. »
البته آئین متعالی اسلام دعوت روحانی وهدایت آسمانی خود را بااحیاء عقل بشر آغاز نموده وپذیرش تعالیم قرآن شریف را به وسیله تعقل وتفكر از مردم خواسته است وعدم تعقل راامری مذموم معرفی نموده است « انّ شرالدّواب الصم الیكم الذین لا یعقلون» (7) بدترین جنبندگان نزد خدا وند آن بشری است كه گوش دلش از شنیدن حق كر وزبانش از گفتن حق لال است ودر راه درك حقایق نیروی عقل خود را به كار نمی برد وتعقل نمی كند .
اما متأسفانه بنا به عللی بسیاری از خانواده های مذهبی مخصوصاً در دوره های گذشته در فهم دین دچار كج فهمی شده فرهنگ تفكر وتدبر در قوانین و آیات الهی را در زندگی روزمره خود پیاده نكرده ودر نتیجه از بعضی از این خانواده های به ظاهر دیندار فرزندان غیر مذهبی تحویل جامعه داده شده است.
استاد مطهری در كتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر در این رابطه می فرمایند: مسلماً علت انكارو اعراض بسیاری از افراد تحصیل كرده اینست كه مفاهیم دینی ومذهبی بطرز صحیحی به آنها تعلیم داده نشده است ودر واقع آن چیزی كه آنها انكار می كنند مفهوم واقعی خدا ودین نیست وچیز دیگری است 000بسیار افراد تحت تأثیر تلقینات پدران ومادران جاهل یا مبلغان بی سواد افكار غلطی در زمینه مسائل مذهبی در ذهنشان رسوخ كرده وهمان افكار غلط اثر سوء بخشیده وآنها را درباره حقیقت دین ومذهب دچار تردید واحیاناً انكار كرده است از اینرو كوشش فراوانی لازم است صورت بگیرد كه اصول ومبانی مذهبی به صورت صحیح و واقعی خودبه افراد تعلیم داده شود.
از دیگر عوامل دوری فرزندان خانواده های مذهبی از مذهب محیط اجتماعی رفتار نامناسب و نادرست وعقاید نا صحیح بعضی مدعیان تبلیغ دین است كه شعارشان اینست كه اگر میخواهی دین داشته باشی گرد مال وثروت نگرد . ترك حیثیت ومقام كن000شاد باش وشادی مكن . از خلق بگریز وامثال اینها بنابراین اگر كسی بخواهد به غریزه دینی خود پاسخ مثبت بدهد باید همه چیز در حال جنگ باشد وبدیهی است كه وقتی دین بدین گونه معرفی شود قطعاً جوانان به دین بدبین خواهند شد.(8)
البته تأثیر اراده واختیار ونقش سازنده آن در ساختن شخصیت فرد را نباید از یاد برد نوجوانانی كه در كودكی خوب تربیت شده اند وپدر ومادر آنان را به درستی پرورش داده اند مغرور نباشند وگمان نكنند كه نتایج تربیتهای صحیح در هرگونه شرایط وبه هر صورت ثابت وپایدار خواهد ماند .
طبقه بندی: پسران،  دختران، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ارسال توسط محمد رسول
تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1389 ساعت:06:56 ب.ظ

 

سوال:

لطفا بفرمائید چگونه میتوان ازدواج آسان توأم با احكام الهی را درجامعه امروزی بصورت یك فرهنگ در آورد ؟

جواب:

بااهداء سلام وآرزوی توفیق الهی ضمن تشكرازحسن اعتمادشمابه این بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقدیم می گردد.
در كل ازدواج در دین اسلام آسان است و این ما هستیم كه در طول سالها و قرن ها با افزودن پیرایه و تشریفات دست وپا گیر موانع پیچیده و دشواری سر راه ازدواج ایجاد كرده ایم . ولی اگر به دستوارت اسلام عمل كنیم تمام موانع برداشته خواهد شد و امر مقدس ازدواج برای همگان سهل و آسان می شود. مشروط بر اینكه همه تصمیم بگیرند تا دستور های اسلام را بپذیرند و به آن عمل كنند .
اما بعضی از مشكلات مصنوعی و غیر معقول باعث شده بسیاری از دختران و پسران و زنان و مردان در تنگاه قرار بگیرند و از ازدواج غولی وحشتناك برای آنها ساخته است .
از جمله ی این مشكلات :
1- تشریفات و پیرایه های عریض و طویل و مهریه ی سنگین .
2- مشكل پسندی به بهانه های مختلف.
3- مسئله ی ناداری و فقر.
4- آزادی غلط و گریز از مسئولیت سرپرستی خانواده.
5- عذر ادامه تحصیل .
6- تأخیر ازدواج به بهانه ی آنكه هنوز زود است.
7- مشكل عدم توافق پدر و مادر یا فرزندان یا اقدام شوهر اول.
8- مشكل مسكن.
9- ترس از بچه دار شدن یا تقدس بینی و تعصب غلط وفاداری به شوهر اول .
كه باید هر یك از اینها به گونه ای حل شود :
1) حذف تشریفات و رسم های غلط: جوانی كه هنوز از نظر اقتصادی لوازم ابتدایی زندگی خود را نتواسته تأمین كند و به سن ازدواج رسیده و كل سرمایه او مثلا؛« 50 هزار تومان» است, ناگهان متوجه می شود كه ازدواج او نیاز به دو برابر پول او دارد در صورتی كه اگر اسلامی عمل شود بایست هزار تومان آن برای ازدواج ساده كافی باشد . ولی بعضی در همان اول كار با قرض وقوله و اقساط و چك و سفته درگیرشده و ابتدای زندگی شیرینش با رنجهاو تخلیها همراه است ؟
در مورد مهریه هم نظر اسلام روی كم گرفتن میزان مهریه است به طوری كه پیامبراكرم « صلی الله علیه واله »می فرماید : « خوش قدمی و بركت زن در كمی مهریه اوست و كم پولی برای جوان عیب نیست بلكه باید تشریفات زائد و اسراف ها و رسوم واهی و غلط را در همه ی امور زندگی در مراسم ازدواج حذف كنیم و مطابق دستورات اسلام و شیوه پیشوایات بزرگ اسلام رفتار نمائیم تا امر مقدس
ازدواج برای همگان آسان شود .
2) مشكل پسندی : یا وسوسه در انتخاب همسر چه از طرف پسر و چه از طرف دختر چرا كه یگانه هدف آنها از ازدواج جمال و زیبایی ظاهری است از این رو دختران یا زنان معرفی شده را به خاطر قیافه شان نمی پسندد یا دختران و زنان خواستگاران را از نظر جمال و قامت پسند نمی كنند. اگرچه زیبایی از نظر اسلام معیار ازدواج محسوب میشود, اما مشكل پسندی به بهانه های غیر منطقی نباید در میان باشد و گرنه توفیق به دست نمی آید . رسول خدا فرمود : «كسی كه در ازدواج هدفش تنها زیبایی است به این هدف نخواهد رسید. و كسی كه هدفش ثروت است , خدواند او را به همان ثروت وا می گذارد او ( ثروت عامل نجات او نخواهد بود ) بنابراین بر شما باد به اینكه همسر دیندار بر گزینید.
«وسائل , ج 14 , ص 31 »

3) فقر و نداری : بسیاری به خاطر اینكه خواستگار فقیر است , یا شغل پر در آمد ندارد , جواب منفی به او داده اند و بسیاری برای خواستگار به درخانه ی مستمندان نمی روند. بلكه سراغ ثروتمندان را می گیرد .از آنجا كه فقر و نداری , برای بعضی بهانه ای است برای ازدواج نكردن , قرآن به تمام مسلمانان خطاب می كنند : { ان یكونو ا فقرا ء یغنهم من فضله و الله واسع علیم }یعنی :« اگر فقیر و تهدیست هستند خداوند آنها را از فضل خود بی نیازمی سازد , خداوند وسعت بخش و آگاه است.»
( آیه 32 ,سوره مباركه نور ) پیامبراكرم « صلی الله علیه واله » هم فرمود : كسی كه از ترس فقر و هزینه ی عیالمندی ازدواج نمی كند سوءظن به خدا دارد . راه حل مشكل فقر , همت مردم را می طلبد تا تشریفات و مخارج غیر لازم ازدواج حذف گردد و هزینه های بیجا از میان برود و ساده زیستن و توجه به معنویات به عنوان یك اصل دنبال شود تا ازدواج و تداوم آن برای همگان آسان باشد .
4) آزادی غلط و گریز از مسئولیت سرپرستی خانواده : بعضی از جوانان می گویند: ازدواج انسان را مقید و مسئول می كند. زنانشان می گویند : آزاد باشیم بهتر از این است كه آقا بالا سر داشته باشیم. اگر انسان زن و بچه نداشته باشد همه جا می تواند برود , شب دیر به خانه برگردد و كسی او را بازخواست نمی كند و گفتار ی از همین قبیل. این همان آزادی غلط و گریز از مسئولیت است.اما ازدواج انسان را مقید و كنترل و منظم می كند در صورتی كه انسان بی بند و باری می خواهد. و دوست داردكه هیچگونه قانون و ضابطه ودست اندازی سر راه او نباشد غافل از اینكه این آزادی به طور سریع او را به سوی هلاكت می كشاند .
5) عذر ادامه تحصیل : بعضی ادامه تحصیل را بهانه ای برای ترك ازدواج با تأخیر آن قرار می دهند و همین باعث می شود, كه تا آخر عمر ازدواج نكنند و یا در سن بالا ازدواج كنند در صورتی كه سن ازدواج سن جوانی است و ادامه تحصیل و امثال اینها عذر موجه برای آنها محسوب نمی شود .
6) تأخیر ازدواج به بهانه ی زود بودن آن : آئین اسلام كه آیینی كامل و سلامت بخش است درباره ی تسریع در امر مقدس ازدواج تأكید فراوان می كند و هرگز چنین بهانه ای را نمی پذیرد . روزی پیامبر « صلی الله علیه واله » مردم را به مسجد دعوت كرد و بالای منبر رفت و خطاب به مردم گفت : «جبرئیل نزد من آمد و این پیام را از طرف خدا به من داد و گفت : دوشیزه گان همانند میوه های روی درختان هستند , كه اگر رسیده شوند باید آنها را چید و گرنه تابش خورشید آن میوه را تباه میكند .و باد اجزای فاسد شده ی آنها را پراكنده می سازد . همچنین دوشیزه گان وقتی كه به سن رشد رسیدنددوایی برای آنها جز شوهر انشان نیست و در غیر این صورت در پرتگاه خطر فساد هستند. زیرا آنها هم بشر می باشند.
« فرو ع كافی , ج 5 , ص 337 »
7) مشكل عدم توافق پدر و مادر یا سایر بستگان : بعضی فامیل به جای اینكه تلاش در تشكیل پیوند دو جوان بكنند در عوض با سنگ اندازی , گره در كار ازدواج جوانان می اندازند از نظر اسلام عدم توافق بستگان هیچگونه مانع بر سر راه نخواهد بود و فقط در ازدواج دختر و دوشیزه اجازه ی پدر شرط است . و او هم اگر به حد رشد رسیده و مصلحت خود را تشخیص می دهد. هر گاه همسر مناسب پیدا شود به فتوای بسیاری از مراجع تقلید اجازه ی پدر و مادر در این مورد نیز شرط نیست. باید توجه داشت كه پیامبر اكرم « صلی الله و علیه واله » فرموده : پدری كه فرزندش به حد بلوغ رسیده و امكانات ازدواج او را داشته و در عین حال به آن اقدام نكرده در گناهی كه فرزندش بر اثر بی همسر ی انجام می دهدشریك بوده و آن گناه برای هر دو نوشته می شود .
« وسائل الشیعه , ج 15 , ص 10 »
8) مشكل مسكن : اگر چه این مشكل اساسی است. اما در عین حال نباید سد راه ازدواج گردد زیرا ؛ اولا : بسیاری پس از ازدواج این مشكل را حل كرده و دارای مسكن میشوند : ثانیا : روی هم رفته وقتی كه زیانهای بی همسری را با شكل مسكن مقایسه می كنیم ضایعات مشكل مسكن بسیار كمتر از ترك ازدواج است.
ثالثا : مشكل مسكن باید با همت و كاردانی بر اساس روحیه ی استقلال طلبی و بعلاوه تعاون و همكاری دولت و ملت حل گردد .
9) تر س از بچه دار شدن : بعضی ازنظر نیازهای مادی و بعضی تربیتی و فرهنگی به این موضو ع می نگرند .از نظر مالی پیامبر اكرم «صلی الله علیه واله » می فرماید : هر كس ازدواج را به خاطر ترس از مخارج زن و فرزند ترك كند به خدای بزرگ سوء ظن دارد .
« وسائل الشیعه , ج 14 , ص24 »
از نظر فرهنگی هم اختیار با خود انسان است او می تواند با كنترل های شرعی فرزند خود را هر طور می خواهد تربیت كند .
10 ) تقدس بی جا و تعصب غلط و فاداری به شوهر اول : هیچ جای اسلام نیامده كه باید به شوهر اول وفادار بود ودر صدر اسلام زنان پاكدامن و مورد قبول خاندان نبوت پس از فوت یا شهادت شوهر اول ازدواج مجدد می كردند و آن را موجب خشنودی خدا می دانستند. اگر این عوامل و مشكلات برداشته شود , براستی می توان ازدواج آسان توأم با احكام الهی را در جامعه گسترش داد .
« ازدواج آسان و شیوه ی همسر داری , محمد مهدی اشتهاردی , ص 94 – 157 »
برای اطلاعات بیشتر به كتا بهای زیر مراجعه كنید .
1- راهنمای ازدواج و طلاق , حسن جمشیدی و عطاری كرمانی.
2- بهداشت روانی ازدواج , احمد حسینیا.
3- جوانان می پرسند و با چه كسی ازدواج كنیم ؟ استاد اسد الله
طبقه بندی: مادران،  پدران،  دختران،  پسران، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ارسال توسط محمد رسول
تاریخ : پنجشنبه 21 مرداد 1389 ساعت:09:28 ب.ظ

سؤال:

فضیلت ماه مبارك رمضان وشب قدر از چه روست ؟

جواب:

هیچ بخشی از زمان ذاتاً با بخش دیگر تفاوت ندارد. ولی برخی ساعتها و روزها و ماهها شرافت عرضی یافته اند. مثلا روز هفدهم ماه ربیع الاوّل به دلیل ولادت حضرت رسول اكرم((صلی الله علیه وآله)) از میمنت و شكوهی ویژه برخوردار شده است. همچنین است دیگر روزهای میمون و مبارك. از حضرت علی((علیه السلام)) روایت است: «كه درآن روز،خداوند را نافرمانی نكنند، عید است.»
در ماه مبارك رمضان مؤمنان از مظاهر شهوت و حیوانیّت دوری می گزینند و به عالم روحانیّت و معنویّت نزدیكتر می شوند. رمضان، ماهی است كه مؤمنان میهمان خداوندند و روزه یكی از عوامل بسیار مهم خودسازی است. شب قدر، شبی است كه از همه شبها پربركت تر و باارزشتر است. قرآن بر پیامبر گرامی اسلام((صلی الله علیه وآله)) در شب قدر نازل شده و عبادت و عمل صالح در این شب بهتر از عبادت و عمل صالح در هزار ماه است(2). در این شب، فرشتگان گروه گروه به اذن پروردگار نازل می شوند و خدمت حضرت مهدی، امام زمان((علیه السلام)) مشرّف می شوند و آنچه برای هر كس مقرّر شده است بر آن امام((علیه السلام))عرضه می كنند.

منابع:

1 - میزان الحكمة، ج 5، حدیث 14603.
2 - همان، ج 6، حدیث 16380.
ـ1402ـ


به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ارسال توسط محمد رسول
تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1389 ساعت:09:57 ب.ظ

سوال:

هر وقت درباره مسائل جنسی جوانان صحبت می شود، نصیحت می شنویم كه بایدزودتر ازدواج كنید. آیا مشكل جوانان فقط با نصیحت حل می شود؟

جواب:

ما هم با شما موافقیم كه این مشكل با نصیحت تنها حل نمی شود. اگرمی خواهد كه اعتراف كنیم شرایط اقتصادی و مشكل های موجود مقصرند و مسئولین نظام به ویژه باید در این باره، فكریكنند، ما تا اندازه معقول آن را اعتراف می كنیم.
اما عزیزان جوان باید بدانند كه این شرایط كم و بیش بوده و خواهند بودپس ما ناچاریم حداقل از نظر روحی خود را نبازیم. و همچنین با رجوع  به مكتب مان با وجود تجربه ها به قوت و ایمان قلبی مان اضافه كنیم . درگزارش مبسوطی در روزنامه كیهان با جوانانی صحبت شده بود كه امكانات داشتند اما به دلیل ضعف روحی، وسواس در گزینش،عدم معیار انتخاب، بی نیازی مصنوعی
یا به خاطر بالا رفتن سن، ازدواج نمی كنند. بنابراین باز هم می گوئیم با توكل بر خدا اقدام كنند و از چند مورد جواب ردّ سرخورده باشند. 

 

 به چند ملاك كه توان روحی را می افزاید توجه می دهیم:           
خداوند توانا كه فقیر نمی شود! در قرآن فرموده اند ازدواج كنید و اگر فقیر هستید. خداوند توانگری می بخشد (سوره نور) و به همین دلیل در عرف مردم می گویند خداوند پول عروسی را می رساند علی((علیه السلام)) در نهج البلاغه بخش كلمات قصار می فرماید: از هر چیز كه ترسیدی خود را در معرض آن قرار بده، زیرا عقب نشینی تو از آنچه خوف داری بیشتر صدمه می زند. نمونه های موفقی در این نوع اقدامات داشته ایم كه خاطرات شیرینی را رقم زده است.
زیرا كاملاً روشن است ازدواج، ارتباط جدید است و از ارتباط جدید امكانات جدیدتر متولد می شود. موارد زیادی امكان تحصیل بعد از اقدام  به ازدواج بدست آمده، حتی از طریق خانواده همسر تسهیلاتی آماده شده. و این همان مفهوم حرف ارزشمند پیامبراكرم((صلی الله علیه وآله))می باشد كه فرمود ازدواج، رزق و امكانات را جلب می كند.
طبقه بندی: پسران،  دختران،  پدران،  مادران، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ارسال توسط محمد رسول
تاریخ : پنجشنبه 7 مرداد 1389 ساعت:08:30 ب.ظ

سؤال:

دختر زیبایی هستم اما خواستگار کمی دارم از طرفی می بینم دختران بدحجاب در ازدواج موفق ترند لطفاً مرا راهنمایی کنید!!!

جواب:

فرموده اید یكی از مشكلات اساسی من مساله ازدواج است در این باره نیزتوجه شما را به نكاتی چند جلب می كنیم :
اولا"، دغدغه ازدواج در سنین جوانی برای دختران و پسران جوان امری طبیعی است زیرا ازدواج یكی ازمسایل اساسی زندگی انسان است كه در دوره جوانی اتفاق می افتد جوان نیز در این دوره علاوه بر مساله ازدواج با مسایل مهم دیگر مانند ادامه تحصیلات ، اشتغال ، مسكن ، مسایل سیاسی درگیر است . این مساله در عین حال كه مهم است تمام فكر و وقت انسان را مشغول می كند و مانند ابری تیره برهمه ابعاد زندگی سایه می افكند و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد.اهمیت این مساله نباید موجب نگرانی شدید جوان شود بگونه ای كه دچارافت تحصیلی ، كاهش ، عملكرد ( فكری ،اجتماعی و تحصیلی ) او شود یا حتی دربعضی مواقع از نظر روانی دچار مشكلات و بیماری گردد .همانطور كه عرض شدمساله ازدواج هم امری اساسی و مهم است و هم باید انسان درباره آن بیندیشد اما ازدواج همه زندگی نیست تا تمام فكر خود را به آن مشغول كند.افراط در هر امری به همان اندازه مضر است كه انسان نسبت به آن امر بی مبالات باشد اگر واقعا" این مساله برایتان مهم است - كه باید باشد - به جای بازی با افكار و توهمات منفی و كمی در این زمینه مطالعه كنید وبرآگاهی خود بیفزایید تا هنگام انتخاب بتوانید تصمیم صحیحی داشته باشید.نكته دیگری كه درباره خواستگاری و قیافه ظاهری و مسایلی از این قبیل بایدبه آن توجه كنید، وجود تفاوت های فردی در همه زمینه ها است . از جهات مختلف با هم تفاوت دارند گاهی این تفاوتهای فردی موجب نگرانی بعضی افراد می شود در حالی كه اگر انسان وجود این تفاوتها را بپذیرد دیگر جای نگرانی نیست البته ممكن است افرادی كه بیشتر دنبال قیافه ظاهری هستنداز سایر معیارهای مهم ازدواج غافلند، بیشتر سراغ دخترانی بروند كه ظاهری زیباتر دارند یا این كه آرایش و - یا خدای نكرده - ولنگاری خودشان را بیشتردر معرض دید دیگران قرار می دهند .قطعا" شما چنین چیزهایی را دوست ندارید و به عنوان امری ارزشی به آن نگاه نمی كنید بنابراین تعدد خواستگاردلیل برتری دیگران نسبت به شما نیست . این كه افرادی كم تر به خواستگاری شما آمده اند، دلیل وجود نقص شما نیست . آنچه مهم است طرزنگرش شما به این مسایل است و این كه شما آنها را چگونه ارزیابی كنید .برخی از دختران وقتی خواستگاری برای دوست یا همسایشان می آید شروع به منفی بافی درباره خود می كنند و شخصیت خود را تخریب می كنند؛ حال آن كه ممكن است این دختر را كسی در خیابان با اتوبوس دیده و چشمش گرفته باشد .این امر نباید شما را نگران كند و گمان نكنید شما را هیچ كس دوست ندارد و از این بدتر گمان نكنید كه خدا شما را دوست ندارد نه هرگز چنین نیست قرآن می فرماید : ( ( چه بسا شما چیزی را دوست ندارید ولی خیر شما درآن قرار دارد و چه بسا شما چیزی را دوست دارید ولی آن چیز برای شما شراست) ) . از كجا معلوم كه بسیاری از آن خواستگاران در واقع شر هستند وخداوند نمی خواهد شما به آن شر مبتلا شوید و خداوند شر را متوجه دیگرانی می كند كه خودشان دنبال بدی ها هستند حجاب را رعایت نمی كنند و با عرضه خود به دیگران جلب مشتری می كنند بسیاری از این مشتریان و اصطلاح خواستگارانی كه با چشم چرانی در كوچه خیابان ، پارك ، دانشگاه و اتوبوس به سراغ آنان می آیند شر هستند و خداوند برای بندگان مومن عفیف وپاكدامن خود ( مانند شما ) افرادی متناسب با آنها را قرار داده است چنان كه می فرماید : ( ( افراد پاكیزه را برای افراد پاكیزه قرار دادیم و افراد خبیث برای افراد خبیث ) ) . در جای دیگر می فرماید : ( ( افراد مشرك را برای افرادمشرك ، افراد زنا كار را برای افراد زناكار ) ) خلاصه این كه شما از كمی خواستگاران خود و خواستگاران زیاد دیگران نگران نباشید خداوند می خواهدكفو و همتای شما به خواستگاری شما بیاید البته این به معنای آن نیست كه شما در انتخاب همسر تحقیق نكنید و بی گدار به آب بزنید .نكنه دیگر این كه شما هنوز سن بالایی ندارید الان در جامعه فعلی ما بیست سال گر چه برای ازدواج مناسب است ولی دیر نشده است معمولا" دخترانی كه مشغول تحصیل هستند خواستگاران ویژه خودشان را دارند و بسیاری از مردم می گویند ( ( فلان دختر فعلا" مشغول درس است و معلوم نیست جواب مثبت بدهد ) ) ، لذا ازخواستگاری منصرف می شوند تا این كه درس تمام شود به هرحال جای هیچ نگرانی نیست شما اعتقادات خود را نه تنها زیر سوال نبرید بلكه آنها راتقویت كنید و هیچ تزلزلی به خود راه ندهید متانت ، عفت و پاكدامنی خودرا كماكان به خوبی حفظ كنید كه با ارزش ترین متاع در پیشگاه الهی همین ارزشها است : ( ( ان اكرمكم عندالله اتقكم ) ) همواره در زندگی به خداوندمهربان - كه از مادر به انسان مهربانتر است - امیدوار باشید .شخصیت خود راتخریب نكنید و نسبت به خود منفی بافی نكنید، بلكه بیشتر به جنبه های مثبت زندگی و شخصیت خود فكر كنید همیشه این فكر را به خود تلقین كنیدكه ( ( من خوشبخت هستم و خوشبخت تر نیز خواهم شد خود را در تنهایی وانزوا قرار ندهید و سعی كنید در كارهای خانه ، دانشگاه و تمام كارهای اجتماعی كه در خور شان یك زن مسلمان است با حفظ حیا و پاكی ، مشاركت كنید .سعی كنید حتی برای مطالعه در جای تنها قرار نگیرید به كتابخانه بروید و دوستان با نشاط و شاد و در عین حال عفیف و مؤمن داشته باشید وبا آنها معاشرت كنید و نهایتا" تمام توكلتان به خداوند باشد .
طبقه بندی: مادران،  دختران، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ارسال توسط محمد رسول